Выдержка перевод: Словарь и онлайн перевод на английский, русский, немецкий, французский, украинский и другие языки

Перевод %d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b0 на азербайджанский

Пример переведенного предложения: Он насчитывал 15 000 человек, до 80 танков, 72 артиллерийских орудия, 12 ракетных установок, несколько сотен миномётов. ↔ Bu ordunun balansında 15 000 nəfər əsgər, 80 tank, 72 artileriya qurğusu, 12 raket qurğusu və bir necə yüz mina atandan ibarət idi.

  • Glosbe Translate

  • Google Translate

+ Добавить перевод Добавить

В настоящее время у нас нет переводов для %d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b0 в словаре, может быть, вы можете добавить его? Обязательно проверьте автоматический перевод, память переводов или косвенные переводы.

Добавить пример Добавить

Склонение Основа

Он насчитывал 15 000 человек, до 80 танков, 72 артиллерийских орудия, 12 ракетных установок, несколько сотен миномётов.

Bu ordunun balansında 15 000 nəfər əsgər, 80 tank, 72 artileriya qurğusu, 12 raket qurğusu və bir necə yüz mina atandan ibarət idi.

WikiMatrix

Сестра, которой 92 года, сказала: «Какая это радость — преданно прослужить Богу 80 лет и ни о чем не сожалеть, оглядываясь в прошлое!

Əgər həyatımı bir daha yaşamalı olsaydım, onun başqa cür olmasını istəməzdim.

jw2019

Сегодня старейшине, который навестил помазанника, уже 80 лет, и он с теплотой вспоминает чувство юмора, а также верность того брата.

İndi 80 yaşlarında olan həmin ağsaqqal o qardaşın yumor hissini və sədaqətini sevə-sevə xatırlayır.

jw2019

Ещё 80 солдат сбежали в первую же неделю из батальона.

1988-ci ildə birinci Şaumyan müdafiə briqadasını qurmuşdur.

WikiMatrix

К настоящему моменту власти признали «экстремистскими» 80 религиозных публикаций Свидетелей Иеговы.

Bu günə kimi Rusiya Federasiyası Yehovanın Şahidləri tərəfindən nəşr olunan 80 ədəbiyyata «ekstremist» adı verib.

jw2019

Количество погибших к концу 1945 года составило от 60 до 80 тысяч человек.

1945-ci ilin sonlarında ölənlərin sayı 60 mindən 80 minə qədər idi.

WikiMatrix

Причиной кровоизлияния в головной мозг чаще всего является гипертоническая болезнь (80—85 % случаев).

Gicgah epilepsiyası — epilepsiyanın bütün parsial formaları arasında ən tez-tez (80-85%) rast gəlinir.

WikiMatrix

В бородинском хлебе содержатся витамины B1 и B2.

Xurmada eyni zamanda B1 və B2 vitaminləri var.

WikiMatrix

В воскресенье на собрание приходит от 50 до 80 человек.

Bazar günləri görüşə 50—80 nəfər adam gəlir.

jw2019

В наше время один мальчик к шести годам выучил больше

80 библейских стихов!

Bizim günlərdə isə bir balaca oğlan altı yaşına qədər Müqəddəs Kitabın 80-dən çox ayəsini sözbəsöz əzbərləmişdi.

jw2019

Когда Моисею было 80 лет, ему выпала честь вынести кости Иосифа из Египта (Исход 13:19).

Musa 80 yaşında olanda Yusifin sümüklərini Misirdən çıxardı (Çıxış 13:19).

jw2019

Моисею было 80 лет, когда Иегова дал ему важное поручение (Исход 7:7).

Yehova Musaya tapşırıq verəndə onun 80 yaşı var idi (Çıxış 7:7).

jw2019

Австра́ло-Антаркти́ческое подня́тие — поднятие дна в юго-восточной части Индийского океана между 80 и 160° восточной долготы.

Avstraliya-Antarktika qalxması — Hind okeanının cənub-şərq hissəsində, 80 və 160° ş. u arasında yerləşir.

WikiMatrix

Последний известный, но уже нерегулярный паром SS Bodegraven с 80 детьми на борту покинул голландский порт Эймейден под немецким авиационным пулемётным огнём 14 мая 1940 года в день капитуляции голландской армии.

Sonuncu məşhur, amma artıq qeyri-müntəzəm «SS Bodegraven» bərəsi göyərtəsində 80 uşaqla alman aviasiyasının pulemyot atəşi altında 14 may 1940-cı ildə Niderlandın Eymeyden limanını tərk edib.

WikiMatrix

Поэтому стоит ли удивляться, что примерно 70—80 процентов всех лимфоцитов — важного компонента вашей иммунной защиты — находятся именно в кишечнике!

Təəccüblü deyil ki, immun sistemi üçün həyati vacib rol oynayan lemfosit hüceyrələrinin 70—80 faizi məhz qarın nahiyəsində yerləşir!

jw2019

Действие фильма разворачивается в Испании в 80

-х годах XX века.

Filmdəki hadisələr İspaniyada XX əsrin 1980-cı illərində baş verir.

WikiMatrix

В зависимости от фракционного состава, температуры плавления и структуры парафины разделяют на жидкие (tпл ≤ 27 °C), твёрдые (tпл = 28-70 °C) и микрокристаллические (tпл > 60-80 °C) — церезины.

Fraksiya tərkibində, ərimə temperaturundan və strukturundan asılı olaraq parafinlər maye (Tər≤27°C ), bərk (Tər=28-70°C) və mikrokristallik (Tər>60-80°C )-serezinlər kimi növlərə ayrılır.

WikiMatrix

Опрос, проведенный социологами Кристофером Бадером и Карсоном Менкеном, показал, «что в паранормальные явления верят 70—80 процентов жителей США».

Sosiologiya professoru Kristofer Beder və Karson Mankenin Birləşmiş Ştatlarda apardığı sorğuya əsasən, «məlum olub ki, amerikalıların 70—

80 faizi paranormal hadisələrin ən azı bir növünə inanır».

jw2019

Первые матчи прошли 15 июля, ответные — 22 июля 2010 года. * Встреча «Сан-Жулиа» — «МюПа-47» 22 июля была прервана на 80-й минуте при счёте 0:1 из-за тяжёлых погодных условий.

İlk oyunlar iyulun 15-də, cavab oyunları isə 22 iyul 2010-cu ildə keçirilib. *Əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən «Myupa-47» «San-Julia» görüşü iyulun 22-i 80-ci dəqiqədə hesab 0:1 olarkən yarımçıq dayandırılıb.

WikiMatrix

А братья, которые служат координаторами комитета филиала или координаторами совета старейшин в собрании, передают свои полномочия, достигнув 80 лет.

Eynilə, filial komitəsinin və ya yığıncağın ağsaqqallar şurasının koordinatoru kimi xidmət edən qardaşlar 80 yaşına çatanda bu və bu kimi digər təyinatlarını cavan ağsaqqallara təhvil verəcəklər.

jw2019

80 Народ Бога покидает Вавилон

80 Allahın xalqı Babili tərk edir

jw2019

Население малайской части острова (штат Сабах) составляет порядка 25 000 человек (153 км2), индонезийской части (провинция Северный Калимантан) — 80 000 человек (299 км2).

Aadnın Malayziya hissəsində (Sabah ştatı) 25 000 nəfər (153 km2), İndoneziya (Şimali Kalimantan vilayəti) — 80 000 nəfər yaşayır (299 km2).

WikiMatrix

На фабрике работало 80 рабочих.

Artıq şirkətin 80 nəfər işçisi vardı.

WikiMatrix

Например, в таком густонаселенном городе, как Сан-Паулу (Бразилия), число убийств за последнее десятилетие сократилось примерно на 80 процентов.

Məsələn, Braziliyanın sıx məskunlaşmış şəhəri olan San-Pauluda son on il ərzində qətllərin sayı 80 faiz azalıb.

jw2019

Женщина показала сохранившиеся у нее библейские публикации 70—80-х годов.

O, öncüllərə 1970 —80-ci illərin nəşrlərini göstərdi.

jw2019

статья от школы пивоваров от производителя ООО «Грейнрус»

Выдержанные в бочках стауты получаются густыми и заметно выделяются насыщенным мягким вкусом. И это лучший показатель мастерства пивовара. Ниже поговорим о процессе создания стаутов, их выдержке в бочках и о том, какие секреты профессионалов могут взять на вооружение домашние пивовары.

Составляем рецепт

Прежде чем взяться за дело, нельзя не вспомнить о Medianoche — напитке, который был разработан Нилом Фишером, главным пивоваром WeldWerks Brewing Co. Его продукт получил множество наград на престижных фестивалях. Однако если попробовать его перед закачиванием в бочки, то вас поразит его горечь и густота. И только спустя 1,5–2 года выдержки он становится тем самым знаменитым стаутом.

Секрет прост: именно бочка делает пиво жидким и помогает ему терять горечь. Это идеальная пара для получения великолепного результата через пару лет.

Подбираем базу

Только такое пиво может выдержать долгое хранение в бочке, в котором присутствует большое количество особого солода. Обычно он занимает до 65 %. Плотность такого напитка находится в пределах 1130–1180, измерить ее позволяет рефрактометр или гидрометр. Для выдержки в бочках на протяжении 15 и более месяцев показатель должен быть минимум 1040.

Формируем вкус

Хорошо, если доля шоколадного солода будет превышать 10 %. Советуем обратить внимание на светлый, ржаной и даже Weyermann Carafa II. Но в целом вариантов сегодня много, поэтому тут надо пробовать. Замочите солод в горячей воде и продегустируйте, какие вкусы ощущаются отчетливее.

Кроме того, стауты должны содержать и карамельный солод в объеме 4–12 %. Если он светлый, то пиво получится более мягким, а если темный — будут заметны фруктовые нотки ближе к изюму и сливе.

На формирование вкуса влияет и присутствие овса — 5–15 % от засыпи, чтобы получить плотное и мягкое послевкусие. А чтобы избежать остановки фильтрации, запаситесь рисовой шелухой.

Количество черного солода, так же как его вкус и терпкость, может варьироваться — от минимума до 10 %.

Выбираем дрожжи

Топовые пивовары отдают предпочтение Fermentis SafAle US-05 — сбраживают стаут до 13 % ABV. Нужно крепче? Тогда подойдет White Labs WLP099. Неплохо работают и Wyeast 1318 London Ale: иногда нуждаются в дополнительном времени, но результат дают отличный.

Отойти от этих трех штаммов можно, но надо учесть, что они часто уходят выше указанной в описании толерантности.

Что с хмелем?

Самый простой вариант — хмель с чистым характером и большим количеством альфа-кислот, охмеляющих пиво до 30–60 IBU. Среди таких Magnum и Columbus. А вот таких, как Citra, лучше избегать из-за сильного вкуса.

Совет: соотнесите IBU с планируемым сроком выдержки. Быстрый стаут на дубовых чипсах позволяет остановиться на 30 IBU, при хранении в бочке до 1,5 лет лучше стремиться к 60 IBU, чтобы напиток сохранил горечь.

Технология варки

1. Основа — здоровые дрожжи. Они или приведут к успеху, или испортят вообще все. Помните о правильной норме их внесения — 500 млрд клеток на 18,9 л. Лучше пользоваться специальным калькулятором с опцией «Высокоплотный эль».

Подсказка: по стандартному рецепту на 18,9 л понадобится 4–5 пакетиков Fermentis SafAle US-05 весом 11 г.

2. Для затирания можно использовать амилазу с целью увеличения количества сбраживаемых сахаров. Ориентируемся на температуру 64–68 °С. Соотношение зерна и воды — 2,5–2,9 л/кг. Но можно сделать затор и гуще, особенно если используется рисовая шелуха.

3. Оптимальное время кипячения — 90–120 минут. Можно и дольше, так делают опытные пивовары, чтобы получить меланоидины и получить более сложное послевкусие. Но надежнее и проще добавить специальный солод для этих целей.

4. Для здорового брожения обязателен кислород. Его показатель — 15–20 частиц на 1 млн. Если нет возможности измерить, то достаточно 60 сек аэрации при помощи камня.

5. Температура брожения — тот фактор, который также влияет на качество стаута. При слишком высокой образуются сивушные спирты и фруктовые эфиры. При низкой дрожжи работают с трудом и могут не завершить брожение, дав побочные нотки, например зеленого яблока. Как правильно: охлаждаем сусло до 18 °С, при внесении дрожжей ставим бродильную емкость на 19 градусов и спустя три дня повышаем до 20. После замедления активности дрожжевых грибков, прибавляем еще до 21 °С.

6. Обычно брожение завершается за 21 день, но иногда затягивается и вплоть до месяца. В это время советуем слить напиток с дрожжей, подвергнуть колдкрашу, охладив до нуля, и оставить на 5–7 дней. Так, прежде чем отправить пиво в бочки, из него удалятся дрожжи. В противном случае в течение долгих месяцев, а то и лет, их осадок на дне емкости испортит весь результат.

7. Добиться крепости выше 15 % позволяет оксигенация через 16 часов после добавления дрожжей. Также нужно поэтапно внести сахар или сухой солодовый экстракт.

Разбираемся с бочками

Бочки должны быть свежими — это первое, от чего нужно отталкиваться. Поэтому правильнее сварить стаут где-то за месяц до их получения. А как только бочки будут на месте, сразу разлить полностью сброженное пиво. Так снижается риск их высыхания или попадания диких дрожжей.

При выборе обязательно обратите внимание на тот напиток, который содержался в бочке. Это может быть и текила, и американский бурбон, и джин. Бочковым стаутам больше подходят варианты из-под виски, хотя неплохой итог дают и такие предшественники, как ром и бренди.

Либо можно пойти более хитрым путем. Бочка из-под ржаного виски? Тогда добавьте немного шоколадного ржаного солода, чтобы подчеркнуть вкус. В ней был пшеничный бурбон? Используем белую пшеницу или пшеничный шоколадный солод.

Время выдержки напрямую зависит от размера бочки. Чем она меньше, тем больше соотношение поверхности и общего объема пива, а значит, вкус будет формироваться быстрее. Поэтому емкости на 38 литров стоят не дольше 8 месяцев, а для 200 л нужно до 1,5 лет.

Снимайте пробу регулярно, пока не получите нужный напиток. Удобнее всего делать это продезинфицированным нержавеющим гвоздем Винни. Его вбивают в бочку и вытаскивают, чтобы наполнить бокал, а затем снова ввинчивают.

Лайфхак: если бочка свежая, ее можно использовать повторно. Но помните — с каждым разом дубового вкуса будет становиться все меньше. Это тоже можно использовать с умом: например, сначала получать 13-градусный стаут, потом барливайн и следом портер в 8 градусов.

Есть ли альтернатива бочке?

Не каждый готов тратить деньги на новую бочку или ждать готовности 18 месяцев. Понятное дело, что полноценно заменить ее чем-то другим невозможно, но тем не менее выход есть.

Например, самостоятельный обжиг дерева горелкой. Так дуб будет имитировать внутреннюю поверхность бочки и давать терпкость. Обугленную древесину проваривают в течение 10 минут, перекладывают в банку и заливают пивом.

Чтобы полноценно извлечь дубовый вкус из бочки, надо много времени. Поэтому удобно использовать емкости, где хранился виски, — там нужных ноток больше. Либо можно замочить древесину в старом виски, чтобы она получила из него новые вкусовые грани. Можно поискать и тот, что имеет бочковую крепость в 50–60 %. Бутылочный в этом плане проигрывает в крепости.

Вымоченная в виски древесина может использоваться как угодно. Даже небольшое количество дает заметный эффект. Если после пробы кажется, что вкус уже не меняется, можно добавить крепкого напитка из емкости, где замачивается дуб. Начинать можно с 1,5–3 мл и постепенно увеличивать до 8 мл.

Так вы сможете сымитировать выдержанный в бочке стаут с той лишь разницей, что это будет напиток возрастом 2 месяца. Если же хочется повторить напиток, который хранился в бочке положенные 12–24 месяца, придется затратить чуть больше времени. Советуем после колдкраша перелить пиво в стеклянный сосуд и добавить обожженного дуба. Хотя бы 8 месяцев выдержки, и у вас стаут как из бочки.

Можно поэкспериментировать не только с виски. Подойдет и ром, и даже грушевый бренди.

Помните: высушенный дуб не дает такого вкуса, как бочка или хотя бы вымоченный в каком-либо крепком напитке.

Не стоит просто наливать виски в стаут, это никоим образом не прибавляем ему дубового привкуса, а лишь повышает крепость.

Розлив

Оптимально перекачивать стаут в корнелиус-кег с углекислым газом. Употреблять его можно прямо из этой емкости или разлить по бутылкам с принудительной карбонизацией. Дображивать пиво в них не рекомендуем. Оно несильно улучшится в течение последующих 5–10 лет, ведь не имеет ничего общего с ламбиком или английским барливайном.

← Предыдущая статья

выдержка — перевод на испанский язык – Linguee

What I got by way

[…] из ответа был a b ri e f выдержка f r om юридический текст.

europarl.europa.

eu

europarl.europa.eu

Lo que recib en

[…] ответ ф уе у n br ev e extracto d e un t exto j urdico.

europarl.europa.eu

europarl.europa.eu

Ф ир с т выдержка д р ав […]

тот факт, что человеку и обществу необходимо принять ряд моральных ценностей,

[…]

, что, в свою очередь, не может быть достигнуто без свободы.

jordipujol.cat

jordipujol.cat

E l p обод ero subraya que el ser hu mano y […]

la sociedad necesitan fundamentarse en unos valores morales, y que estos valores

[. ..]

мораль не сын возможен грех либертад.

jordipujol.cat

jordipujol.cat

С момента выдачи стенограммы этого собрания

[…]

какое-то время, сейчас раздам, для вашего

[…] удобство, реле ва н т выдержка ф р ом […]

относительно предложения.

daccess-ods.un.org

daccess-ods.un.org

Debido a que las actas literales de esta reunin todava tardarn en estar

[…]

listas, les voy a entregar ahora, por si les

[…] es de ut ilida d, el extracto de mi decl ar 90 […]

que se refiere a la propuesta.

daccess-ods.un.org

daccess-ods. un.org

Вот цитата , а н выдержка ф р ом теневой кабинет […] Заявление

в начале Бесланского кризиса.

europarl.europa.eu

europarl.europa.eu

Непрерывный

[…] подожди ты na cita , u n extracto d e l a dec la расин […]

del gabinete en la sombra al comienzo de la Crisis de Besln.

europarl.europa.eu

europarl.europa.eu

ЮНИСЕФ приветствует запросы на получение разрешения0009 p горячее копирование, а также продажу прав и разрешений на перевод, перепечатку и/или совместную публикацию своих названий.

unicef.org

unicef.org

El UNICEF acepta tambin solicitudes de permisos par a citar o fotocopiar, as como la venta de derechos y de permisos para traducir, reimprimir y coeditar los ttulos.

unicef.org

unicef.org

Маленькая девочка

[…] дрожащим голосом читать с а н отрывок ф р ом […]

Легенда о городе, который должен стать всемирно известным.

museoreinasofia.es

museoreinasofia.es

Унания ли кон

[…] voz temb lo rosa un fragmento de un le yenda […]

romntica sobre una ciudad que se supone que se har mundialmente famosa.

museoreinasofia.es

museoreinasofia.es

После i s a n выдержка f r om их статья […]

цена коррупции как для бизнеса, так и для обычных граждан.

America. gov

America.gov

Lo que sigue a

[…] conti nu acin es un extracto de su artc ul, […]

esboza el costo que la corrupcin, представитель tanto para las

[…]

empresas como para los ciudadanos en general.

America.gov

America.gov

Эта статья i s a n выдержка f r ом его выступление […]

Палата Сената Филиппин по законопроекту 2248.

gopacnetwork.org

gopacnetwork.org

Эсте ар t culo es un extracto de un disk ur so pronunciado […]

en el Senado de Filipinas sobre el proyecto de ley 2248.

gopacnetwork.org

gopacnetwork.org

Каждая глава i s a n отрывок f r om более подробное интервью.

unicef.org

unicef.org

Cada captul o const itu ye un extracto de un a e ntrev

0 is.

unicef.org

unicef.org

Т ч и с выдержка p r ov ides снимок […]

как организовано руководство по исследованию на основе Раздела C, Право человека на личную безопасность.

dd-rd.ca

dd-rd.ca

E ste fragmento con sti tuye un вид [. ..]

General de la organizacin de la gua, basada en la seccin C sobre el derecho humano a la seguridad de la persona.

dd-rd.ca

dd-rd.ca

В данное исследование включены также с а н выписка ф р ом решение суда.

robert-schuman.eu

robert-schuman.eu

Este estudio incl uy e ta mbi n un extracto de l a de cisi n de justicia.

robert-schuman.eu

robert-schuman.eu

Копия о ф а н выписка ф р ом прилагается […]

в качестве Приложения II.

unesdoc.unesco.org

unesdoc.unesco.org

En el Anexo II se

[. ..] adjunta u na copi a d e u n Extracto d el mem orand 10 0 90

unesdoc.unesco.org

unesdoc.unesco.org

Позвольте мне

[…] комментарий здесь o n a n отрывок f r ом обсуждение.

iiz-dvv.de

iiz-dvv.de

По отношению,

[…] permt an me ci tar un extracto de la discu si .

iiz-dvv.de

iiz-dvv.de

Комитеты по надзору после того, как они находились под контролем этих властей, просили о большей независимости и начали n t o выписка t h e проверки, которые они должны были выполнить.

ichrp.org

ichrp.org

Los Comits de Vigilancia, despus de haber estado bajo el control de las autoridades, comienzan a tener una mayor independencia y empiezan a ejercer l os «controles» que deberan asegurar.

ichrp.org

ichrp.org

Выдержка h a s была отредактирована […]

для удаления посторонних комментариев и замечаний от аудитории.

urantia-uai.org

urantia-uai.org

E l pasaje qu e s igue se h с изменением […]

para eliminar los comentarios y observaciones superfluos de los assistentes.

urantia-uai.org

urantia-uai.org

В отношении

[… ] к схождению , а н выписка ф р ом схождение […]

9Отчет 0006, опубликованный в марте 1998 года, представлен в приложении к настоящему отчету.

ecb.europa.eu

ecb.europa.eu

Con respecto a la convergencia, este Informe

[…] представляет собой и ejo с un Extracto de l In form e de Convergengen […]

IME, общедоступный в марте 1998 г.

ecb.europa.eu

ecb.europa.eu

A pre-rel ea s e выдержка i n H D (10 мин) […]

Фильм «Океаны» режиссера Жака Перрена представит доктор Джесси

[…]

Ausubel, Census of Marine Life/Sloan Foundation, один из основных спонсоров фильма.

unesdoc.unesco.org

unesdoc.unesco.org

Se proyectar en p re estre no un Extracto en al ta de

0 fi

[…]

(10 минут) чулка «Океаны» режиссера Жака Перрена,

[…]

, который представляет доктора Джесси Аусубель (Censo de Vida Marina/Fundacin Sloan), uno de los maines patrocinadores de la pelcula.

unesdoc.unesco.org

unesdoc.unesco.org

Я также включаю g a n выдержку f r om статью, предлагающую […]

способов помочь учащимся читать дома.

Sevenhillscharter.org

Sevenhillscharter.org

Tambien estoy in cl uyen do u n extracto d e un art c ulo sugiriendo [. ..]

maneras de como ayudar a lo estudiantes a leer en la casa.

Sevenhillscharter.org

Sevenhillscharter.org

Кроме того, доводы ответчика в пользу этого барьера для торговли не очень убедительны, особенно в той мере, в какой ответчик уже имеет в своем распоряжении важные средства контроля для обеспечения того, чтобы рассматриваемые транспортные средства не были украдены и, в любом случае, случае могут быть предусмотрены менее радикальные меры, чем прямой отказ в регистрации транспортного средства, если0009 си т е выписка ф р ом в коммерческом реестре нет такой как время приостановки процедуры регистрации, для отсутствует административные органы для запуска проверок.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Por otro lado, en opinin de la Comisin las justificaciones de este obstculo alegadas por la parte requireda son difcilmente crebles, в частности en la medida en que dicho Estado dispone ya de Importantes medios de control para garantizar que los automviles en cuestin no son objeto de trfico, y, en todo caso, en el supuesto de que no se Presente el Extracto de la inscripcin del vendor en el Registro mercantil Actualmente requerido, es posible establecer medidas menos Radicales que la denegacin de la matriculacin, como por ejemplo suspender el procedimiento de matriculacin durante el tiempo necesario para que las autoridades administrativas lleven a cabo la comprobacin.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

В t h e выдержка , y ou r условия поиска отображаются […]

жирным шрифтом, чтобы вы могли быстро определить, является ли этот результат страницей, которую вы хотите посетить.

un.org

un.org

Е esos peq ue os extractos, d ich os trmi no […]

resaltados en negrita, de manera que el usuario pueda determinar si

[…]

esa es la pgina Que Quera Consultar.

un.org

un.org

Если печатная плата ро л л выдержки c o ve r две страницы, продолжение ti o n

0 выдержки

а р пэ ар в первой позиции на второй странице, а затем остальные платежи ро л л выписка ф o 1 лев.

help.sap.com

help.sap.com

S i e l Extracto d e h oja d e salario impreso comprende dos pginas, las secciones de continuacin aparecen en primera posicin en la segunda pgina 9,001gucinua y, a continua 0 эль ре sto de l вытяжка d e h oja de s al ario.

help.sap.com

help.sap.com

Некоторые слова в виде заголовков служат контрапунктами к изображениям: видео, фильм,

[…] телевидение, im ag e , отрывок , м и воспроизведение, контекст.

roalonso.net

roalonso.net

Алгунас палабрас, а-ля-манера де

[…]

interttulos, sirven de contrapunto a las imgenes: видео, фильм,

[. ..] телевидение i н, им возраст н, фрагменто , м ани пул в контексте, .

roalonso.net

roalonso.net

Лицо, ищущее информацию, может получить

[…] официальная копия, о р а н выписка ф р ом , официальный […]

или может получить разрешение на чтение

[…]

и скопируйте документ в помещении соответствующего органа.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Личность, которая может получить информацию о том, кто ее получил,

[…] копия о fici al o u n extracto d e и ocum en to pblico, […]

o bien conseguir el permiso de

[. ..]

leer y copiar el documento en la sede de la autoridad de que se trate.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Шесть переживших Холокост из разных слоев общества,

[…]

представляет 6

[…] миллионы людей, которые были потеряны, re a d выдержки f r om 9001 Тор прочитал Кадиш скорбящих и студенческий район d a n отрывок f r o m

daccess-ods.un.org

daccess-ods.un.org

Seis supervivientes del Holocausto de distinta procedencia, представитель 6 миллионов человек

[…]

персоны, которые perdieron

[…] la vi da , ley ero n pasajes d e l a Car ta de las Naciones Kaddrecit Unidas y la Declaracin Universalos иш, ла плегария консаграда а лос muertos, y un estu di ante ley u n pasaje d e

daccess-ods. un.org

daccess-ods.un.org

7

5 ] Выписка ф р ом «Опрыскивание […]

в Колумбии: воздействие на здоровье и окружающую среду.

ciponline.org

ciponline.org

5 ] Extracto d e «Fum igac i n Площадь […]

в Колумбии: Efectos Ambientales y para la Salud.

ciponline.org

ciponline.org

T h e выдержка i s d отображается только […]

, если контент был критерием поиска.

de.contactoffice.com

de.contactoffice.com

E l вытяжка a пар ес ол […]

la bsqueda toma en cuenta el contenido del documento.

de.contactoffice.com

de.contactoffice.com

Перед закрытием, пока вы делаете ставку

[…]

прощание с пляжем, когда-то голос, голос Блай Боне, еще держится

[…] еще одно дыхание для нас : a n отрывок f r ом его стихотворение Эль мар […]

де Мондраг

balearsculturetour.es

balearsculturetour.es

Antes de partir, mientras nos despedimos de la playa, una voz, la de Blai Bonet, nos

[…] maravilla un poquito ms; e s унфрагмент l поэма […]

Эль-Мар-де-Мондраг

balearsculturetour.es

balearsculturetour.es

Fo r a n выдержка f r om список наших клиентов см. здесь.

вектрон.ат

вектрон.ат

Аква гемос

[…] разработка стр. ara u ste d u n Extracto d e l al ista de nuestros […]

клиентов.

вектрон.ат

вектрон.ат

Этот текст i s a n выдержка f r om «Доклад о опубликовано Lignes de Repres (4-е издание) в продаже в книжных магазинах и на сайте Фонда.

robert-schuman.eu

robert-schuman.eu

Este texto se incluye en el «Estado de la Unin 2010, informe Schuman sobre Europa», publicado en las Ediciones Lignes de Repres (4 издания), en venta en las libreras y en el siteo Web de la Fundacin.

robert-schuman.eu

robert-schuman.eu

Учитывая нашу общую цель — в рамках открытого процесса опираться, а не повторять, среди прочего, на результаты предыдущего мероприятия, позвольте мне для вашего удобства изложить этот результат в отношении категорий членства — ключевого вопроса, который необходимо решить на 4 марта, касается, через h a n выдержка f r om абзац (iii) решения (iii) документа A/61/47 62/557 как часть основы межправительственных переговоров

daccess-ods. un.org

daccess-ods.un.org

Dado nuestro objetivo comn de, en un proceso abierto, consolidar entre otros, los resultsados ​​de esa actividad anterior, en lugar de repetirlos, permtame recapitular, para facilitar su work, esos resultsados, en lo que se refiere a las categoras de miembros, que es el tema clave que ha de abordarse el 4 de marzo, citando el documento A/61/47, definido en el partado iii) del prrafo e) de la decisin 62/557 como parte de las bases de las negociaciones intergubernamentales

daccess-ods.un.org

daccess-ods.un.org

Мастер научной фантастики Энн Леки возвращается с переводом Состояние: отрывок

«Тайна пропавшего переводчика ставит три жизни на курс столкновения, который будет иметь эффект ряби через звезды в этом мощном новом романе отмеченного наградами автор Энн Леки», — говорится в официальном релизе Translation State . «Мастерски сочетая в себе космические приключения и тайну, а также острое исследование отношений и принадлежности, Translation State — триумфальная новая самостоятельная история, действие которой происходит в знаменитой вселенной Imperial Radch Леки». У io9 сегодня есть обложка и первая глава.

Во-первых, немного подробнее об этой истории:

Квен был создан, чтобы быть переводчиком Presger. Гордость их Клейда, перед ними всегда был ясный путь: изучить человеческие пути и, в конце концов, найти пару и служить посредником между опасным инопланетянином Пресгером и человеческими мирами. Осознание того, что они могут хотеть чего-то другого, не является «оптимальным поведением». Я — это тип поведения, который приводит к исключению.

Но Квен бунтует. И при этом их путь сталкивается с пути двух других. Энаэ, дипломат поневоле, чья мертвая бабушка оставила ему в наследство невыполнимую задачу: выследить беглеца, пропавшего без вести более 200 лет. И Рит, приемный механик, который все больше и больше отчаянно пытается узнать о своих генетических корнях или о чем-нибудь, что могло бы объяснить, почему он действует так не так, как его окружающие.

По мере приближения Конклава различных видов — а на кону стоит давний договор между людьми и Пресгерами — решения всех троих будут иметь эффект ряби по звездам.

Обложка (созданная Лорен Панепинто) находится ниже, после чего следует эксклюзивный взгляд на первую главу.

Изображение: Hachette Books


Athtur House, Saeniss Polity

Последние отставшие в похоронной процессии едва вышли из призрачной двери, как роботы-каменщики развернули свои длинные ноги и потянулись к груде камней, которые они убрали. от стены так кропотливо накануне. Энаэ не обернулась и не увидела, как запирают дверь, но услышала это всего за мгновение до того, как первые горестные стоны тети Ирад переросли в вой. Один или два двоюродных брата всхлипнули.

Энаэ не плакала, когда бабушка умерла. Си не плакала, когда бабушка сказала ему, что выбрала время, чтобы уйти. Си уже не плакала. Что не обязательно было проблемой, все знали, какие выражения у вас должны быть, когда вы идете за гробом в крематорий, все знали, какие звуки издает близкий родственник, и Энаэ могла рыдать и причитать, если бы захотела. И в конце концов, среди всех этих теток, дядей, дядюшек и двоюродных братьев Энаэ была той, кто жил с бабушкой десятилетиями и заботился о ней в старости. Именно Зие устраивала дела в доме последние десять или более лет, занималась слугами — людьми и ботами — с их совершенно разными потребностями. У Си все еще были все домашние коды и обходные пути для ботов, а слуги все еще ждали заказов, по крайней мере, до тех пор, пока не было распечатано завещание бабушки. Си имела полное право идти во главе процессии, прямо за бабушкой, причитая во весь город в эти тихие ранние утренние часы. Вместо этого он молча шел сзади с сухими глазами.

Бабушка была очень старой и вспыльчивой. Она также была очень богата и родилась в одной из старейших семей в системе. Это означало, что процессия в крематорий оказалась длиннее, чем можно было ожидать. В вестибюле, у призрачной двери, была какая-то толкотня, тетя Ирад появилась на полчаса раньше, чтобы встать впереди, несколько кузенов пытались столкнуть ее с места, и все глазели на Энаэ, чтобы посмотреть, как она. д реагировать.

Никто из них не жил в доме десятилетиями. Бабушка выгнала большинство из них или их родителей. Каждый год она устраивала ужин в честь дня рождения и приглашала их всех на щедрую трапезу, во время которой оскорбляла их в лицо, пока они улыбались и скрипели зубами. Затем она снова приказывала им убраться из помещения, чтобы они подождали до следующего года. Некоторые из них отпали за это время, отказавшись от бабушки и всякой надежды на наследство, но большинство возвращались год за годом. Только Энаэ жила в доме с бабушкой, и можно было подумать, что Энаэ больше всего пострадает от смерти бабушки.

Но на прошлой неделе Энаэ позволяла тетям, дядям, дядям и двоюродным братьям делать все, что они хотели, лишь бы это не беспокоило домочадцев. Си’д молчал, пока тетя Ирад меняла меню повара, и молчал, когда та же самая тетя злилась на Энаэ за то, что Си’д приказал повару не обращать внимания на любые изменения, на которые у него не было ресурсов. Си ничего не сделала и ничего не сказала, когда в самый первый день похоронной недели между двумя кузенами вспыхнула настоящая драка из-за того, кому какая спальня досталась. Си промолчал, когда услышал, как один дядя сказал дяде:1731 А посмотри на него, пятидесятишестилетнего, сидит дома и подлизывается к бабушке , а дядя отвечает, Ну посмотри на семью отца, это неудивительно . Си прошла мимо, когда один кузен тайком сунул маленькое серебряное блюдо в карман, а другой громко заявил, что она внесет некоторые изменения, если ей посчастливится унаследовать дом. А тем временем Си позаботилась о том, чтобы еда доставлялась вовремя, а дом содержался в порядке. В этом и заключалась хитрость все эти годы жизни с бабушкой — сохранять спокойствие, молчать, поддерживать плавный ход вещей.

Бабушка много раз говорила Энаэ, что сие — ее единственный оставшийся наследник. Но она также говорила — много раз, — что Энаэ смущает. Отказ. Как далеко пали Аттуры со времен бабушки — посмотрите на всех этих внуков, правнуков, племянников, племянниц и сестер любой степени, унижающихся, чтобы завоевать ее благосклонность, в отчаянной надежде, что она оставит им что-то в своей душе. будут — какими бы жалкими они ни были, Энаэ была еще хуже. Почти шестьдесят, и ни карьеры, ни друзей, ни любовников, ни брачных партнеров, ни детей. Что он сделал со своей жизнью? Ничего. Энаэ сохраняла спокойствие, не сказала, что когда у нее были друзья, они были недостаточно хороши для бабушки. Что, когда она выказывала хоть какие-то признаки желания сделать что-то, что может отвлечь ее от дома, бабушка запрещала это.

Сохраняйте спокойствие, сохраняйте спокойствие, чтобы все шло гладко.

В крематории труп бабушки соскользнул в огонь, и похоронный священник пропел прощальные песнопения. Тетя Ирад и три двоюродных брата выступили вперед, чтобы поблагодарить его за служение и предложить пожертвовать деньги на будущие молитвы за Блаженных Усопших. Энаэ чувствовала, как все остальные снова и снова поглядывают на него, чтобы увидеть его реакцию на других, ведущих себя так, как если бы они были главой семьи, главным скорбящим, теперь уже Матриархом (или Патриархом, или Натриархом, в зависимости от обстоятельств). ) древнего рода Аттур.

— Ну, — сказала тетя Ирад, закончив свое громкое и явное совещание с похоронным священником, — я велела кофе и бутерброды поставить в пионовидной комнате. И пошла обратно к дому, даже не глядя, не идет ли за ней кто-нибудь.

Вернувшись домой, в пионовой комнате не было ни кофе, ни бутербродов. Тетя Ирад немедленно повернулась к Энае, которая пожала плечами, как будто это не ее дело. Это больше не было — технически воля Бабушки вступила бы в силу в тот момент, когда ее тело скользнуло в пламя, но привычка командовать домашним хозяйством умирала тяжело. Быстро моргнув, он отправил запрос на кухню.

Нет ответа. А затем кто-то, одетый как слуга, но которого Энаэ никогда раньше не видела, вошел в Пионовую комнату и хладнокровно сообщил всем, что на самом деле в Голубой гостиной накрыто угощение и требуется их коллективное присутствие, и затем повернулся и ушел, не обращая внимания на протесты тети Ирад.

В Голубой гостиной в одном из камчатных кресел сидела и пила кофе совершенно незнакомая женщина: долговязая светлокожая женщина, которая всем улыбалась, когда они входили, останавливалась и смотрела. «Доброе утро. Я очень сожалею о вашей утрате».

«Кто ты, черт возьми?» — возмущенно спросила тетя Ирад.

«Несколько минут назад я была Земилем Игоэто», — сказала женщина, ставя кофе на столик с перламутровыми инкрустациями. «Но когда Благословенный Умерший вознесся, я стал Земилем Аттуром». Тишина. «Я не верю в вытягивание вещей. Я буду прям. Никто из вас ничего не унаследовал. Наследовать было нечего. Все это принадлежит мне, — она обвела вокруг себя Голубую гостиную и, вероятно, весь дом, — несколько лет.

— Этого не может быть, — сказала тетя Ирад. «Это какая-то шутка?»

Бабушка сочла бы это шуткой , подумала Энаэ. Она, должно быть, смеялась про себя, даже когда умирала, когда думала о лицах всех сейчас. Все казалось далеким и странным с тех пор, как умерла Бабушка, но теперь у Энаэ возникло ощущение, что на самом деле ее здесь нет, что она смотрит какую-то пьесу или развлечение, которое ее не очень интересует.0007

— Пятнадцать лет назад, — сказал Земиль Игоэто — нет, Земиль Аттур, — Благословенная Умершая оказалась полностью разоренной. В то же время, хотя у меня было много средств, я хотел каким-то образом получить доступ к влиянию, доступному только самым старым семьям. Мы с ней пришли к соглашению и сделали его юридически обязывающим. В, мне не нужно вам говорить, в присутствии уполномоченных свидетелей. Я бы купил все, что у нее было. Этой суммы хватило бы, чтобы содержать ее в превосходном стиле до конца ее жизни, и она могла бы пользоваться всем имуществом, которое прежде принадлежало ей. Взамен, после ее вознесения в Царство Благословенных Мертвых, я стану ее дочерью и единственной наследницей.

Тишина. Энаэ не была уверена, хотела она смеяться или нет, но факт был в том, что бабушка очень насладилась бы этим моментом, если бы она могла быть здесь. Это было похоже на нее, что она сделала это. И как Энаэ могла жаловаться? Си жила здесь много лет, как только что сказала мисс Земил Аттур, в превосходном стиле. У Энаэ не могло быть никаких претензий.

«Это смешно», — сказала тетя Ирад. Она посмотрела на Энаэ. «Это одна из шуток Благословенного Усопшего? Или это твое?

— Мкс Аттур не имеет к этому никакого отношения, — вмешался Земиль. «Сие понятия не имела до этого момента. Об этом знали только я, юрист Блаженной Усопшей, и сама Блаженная Усопшая. Разумеется, кроме причастных свидетелей, с которыми вы можете проконсультироваться в качестве подтверждения.

«Итак, мы получаем ничего », — сказала двоюродная сестра, заявившая о своем намерении внести изменения после того, как она унаследовала.

— Верно, — сказала Земил Аттур, снова беря кофе. Она сделала глоток. «Благословенная Умершая хотела убедиться, что я сказал вам, что вы все эгоистичны и жадны, и она хотела бы, чтобы она могла быть здесь, чтобы увидеть вас, когда вы узнаете, что вас отрезали ни с чем. За одним исключением».

Все повернулись, чтобы посмотреть на Энаэ.

Земиль продолжил: «Я должен обеспечить госпожу Энаэ Аттур с некоторыми оговорками и ограничениями, которые я обсужу с ней позже».

— Завещание, — сказал двоюродный брат. «Я хочу увидеть завещание. Я хочу видеть соответствующие документы. Я поговорю со своим юристом».

— Обязательно, — сказал Земиль, и Энаэ почувствовала зуд от пришедшего сообщения. Си посмотрел и увидел список файлов. Документы. Контракты. Контактная информация Офиса свидетелей. — А пока садитесь и ешьте бутерброд, пока слуги упаковывают ваши вещи.


Потребовалось некоторое время, полдюжины приближающихся слуг (которых Энаэ опять-таки никогда раньше не видела), но в конце концов тети, дяди, дядюшки и двоюродные братья покинули дом, забрали свой багаж с дороги, и ушел в другое место, все время угрожая судебными исками.

Энаэ осталась в Голубой гостиной, не желая подниматься в свою комнату, чтобы посмотреть, там ли еще ее вещи или нет. Си сидела более или менее расслабленно в кресле с камчатной обивкой. Си очень хотелось выпить чашечку кофе и, может быть, бутерброд, но она обнаружила, что не может заставить себя встать со стула. Весь мир казался нереальным и неопределенным, и она не знала, что произойдет, если она будет слишком много двигаться. Земил тоже осталась сидеть в своем штофном кресле, пить кофе и улыбаться.

В какой-то момент, когда в доме стало тихо, появился юрист Бабушки. «Ах, мкс Аттур. Я очень сожалею о вашей утрате. Я знаю, что ты очень любил свою бабушку и всю жизнь заботился о ней. Тебе должно быть позволено уделить немного времени себе прямо сейчас и погоревать». Он не обращался открыто к Земилю, сидящей в кресле напротив Энаэ, но его слова, казалось, предназначались ей. Затем он повернулся к ней и кивнул в знак приветствия. «Мисс Аттур».

«Я полностью осознаю, — сказал Земиль со слабой улыбкой, — что мне поручено обеспечить Мкс Аттура, и я это сделаю».

— Пожалуйста, мне нужно время, чтобы прочитать соответствующие документы, — сказала Энаэ так вежливо, как только могла, и приготовилась спорить с гневным отказом.

«Конечно, — сказал юрист, — и я с удовольствием пройдусь с вами по ним, если понадобится».

Энаэ, почему-то растерявшись, сказала: «Спасибо». — Когда прочтешь, увидишь, — сказал Земиль, — что я обязан обеспечить тебя, как я уже сказал. Как я буду обеспечивать вас, зависит от меня, в рамках определенных параметров. У меня были годы, чтобы обдумать, что это может означать для нас обоих».

«Ваши провизии будут соответствовать требованиям завещания», — резко сказал юрист. — Я буду в этом уверен.

«Я не понимаю». Энаэ подавил внезапные, неожиданные слезы. «Я не понимаю, как это произошло». А потом, понимая, как это может звучать, «Я не ожидал, что что-то унаследую. гр . . . Блаженная Усопшая всегда говорила, что оставит свои дома и деньги кому захочет». Смотреть, как они собираются вокруг моего трупа, когда я уйду , сказала она с удовольствием. Неблагодарный, неверный, пока я был жив, но смотрите, как они приходят в тот момент, когда думают, что могут что-то получить от меня . И она похлопала Энаэ по руке и чуть не фыркнула, что было ее смехом, ближе к концу.

— Как я уже сказал, — сказал Земиль, — Благословенному Умершему грозило банкротство. Ее доход снизился, и она отказалась изменить свой образ жизни. На переговоры ушло несколько лет — наш предок был упрям, как вы знаете, — но в конце концов у нее не было выбора, если она должна была продолжать жить здесь, как она привыкла.

Энаэ не знала, что сказать. В этот момент Си едва знала, как дышать.

— Я хотел имя, — сказал Земиль. «У меня есть богатство и некоторое влияние. Но я новичок в богатстве и влиянии, по крайней мере, если верить старейшим семьям. Нарушитель. Наш предок не раз говорил мне об этом. Но не больше. Теперь я Аттур. И теперь Аттуры снова богаты. Вошел еще один незнакомый слуга, чтобы убрать еду и кофе. Энаэ ничего не ела. Си чувствовала пустоту в животе, но теперь не могла заставить себя взять бутерброд, зная, что не сможет его съесть, если захочет. Юрист бабушки помахал служанке, что-то пробормотал ей на ухо. Слуга положил в тарелку два небольших бутерброда, налил чашку кофе, передал оба Энаэ, а потом взял остальное и вышел из комнаты.

«Вы уволили слуг?» — спросила Энаэ. Си хотел звучать небрежно и любопытно, но его тон получился грубым и обиженным.

«Вы больше не экономка здесь, Мкс Аттур», — ответил Земил.

«Я был им до сегодняшнего утра, и если бы я знал, что люди потеряют работу, я бы сделал для них все, что мог. Они у нас давно работают».

— Ты думаешь, я жесток, — сказал Земиль. «Бессердечный. Но я только прямой. Никто из слуг не был уволен. Не будет тех, кто хорошо выполняет свою работу. Вас это устраивает?

«Да».

— Я не буду делать вам одолжений, — продолжал Земил, — оставляя вас в недоумении или неуверенности. Как я уже сказал, в этой сделке мне нужно было имя Аттур. Со стороны других старых семей будет некоторое нежелание признать мою легитимность, и это будет еще более затруднено, если вы будете здесь в качестве примера истинного Аттура, того, кто так преданно заботился о своей бабушке так долго, и по праву должен был унаследовать — в отличие от моего ложного, купленного владения именем. Но я также обязан поддержать вас. Поймите, я не держу на вас зла и не возражаю обеспечить вас, но мне нужно, чтобы вы ушли. Поэтому я нашел для вас занятие.

«Мисс Аттур. . ». — начал юрист с упреком.

Земиль предупредительно поднял руку. «Вы можете остаться здесь еще на месяц, чтобы завершить время траура. А потом ты займешь должность в Управлении дипломатии. Ваше задание уже подготовлено. Уверяю вас, вам это понравится.

«Вы могли бы просто оставить мне мое содержание», сказала Энаэ. — Я мог бы съехать.

«Не могли бы вы?» — спросил Земиль. «Куда бы вы отправились?»

— У меня есть месяц, чтобы понять это, — ответила Сие, не уверенная, что поняла что-либо из того, что кто-то сказал за последние пять минут, не уверенная даже в том, что говорила Сие сама.

«Позвольте мне сказать вам, какова будет ваша должность в Управлении дипломатии. Вы назначены специальным следователем, и вам поручено дело. Это ситуация большой дипломатической деликатности. Возможно, нам стоит обсудить это наедине. Она взглянула на юриста.

— Я никуда не пойду, — сказал он и очень решительно скрестил руки на груди.

— Вы не работаете на Мкс Аттура, — заметил Земиль. — Нет, — признал он. «В этом вопросе я представляю интересы Блаженнейшего Усопшего. И, следовательно, я буду уверен, что о ее внуке должным образом заботятся».

«Если бы она была здесь. . ». начал Земиль.

«Но здесь она , а не », — сказал адвокат. — У нас есть только ее выраженное желание и ваше согласие на это.

Земиль сделала вид, будто откусила что-то кислое. «Тогда все в порядке. Энаэ, тебе назначили . . ».

— Мкс Аттур, — сказала Энаэ, с трудом веря, что это вылетело из ее рта.

К удивлению Энаэ, Земил улыбнулась. «Микс Аттур. Вам поручили, как я уже сказал, какое-то деликатное дело. Несколько лет назад бюро переводчиков Радчай обратилось в Управление дипломатии с просьбой о помощи в розыске беглеца».

Радчаай! Радч была огромной, многосистемной империей, достаточно далекой, чтобы никто здесь, в Полиции Сэнисс, не чувствовал непосредственной угрозы с их стороны — особенно сейчас, когда Радчаи были втянуты в свои внутренние конфликты, — но достаточно близкой и достаточно могущественной, чтобы Радчаи был одним из языки хорошо образованные люди часто выбирали для изучения. Бюро переводчиков было дипломатической службой Радчаи. Энаэ почувствовала зуд от прибывающих файлов. «Я отправил вам подробности», — сказал Земиль.

Энаэ моргнула, чтобы открыть сообщение, прочитать вступительную сводку. «Этот случай произошел двести лет назад!»

— Да, — согласился Земил. «Управление дипломатии назначило следователя, когда поступил первый запрос, который решил, что беглеца не было здесь, в Политике Сенисс, или даже где-либо в этой системе, и что с тем, то с другим дело было прекращено».

«Но . . . как я должен найти кого-то, кто пропал двести лет назад?

Земиль пожал плечами. «Я понятия не имею. Но я скорее предполагаю, что это будет связано с поездками и суточными сверх вашей зарплаты. Вдобавок к вашему существующему пособию, которое я не планирую прекращать. Действительно, Блаженный Усопший был весьма скуп на ваше содержание, и я думаю, что увеличу его». Она обратилась к юристу. — Вот, ты доволен? Юрист издал уклончивый звук, и Земил снова повернулся к Энае. «Честно говоря, никого не волнует, найдете вы этого человека или нет. Никто не ожидает, что вы вообще что-нибудь найдете. Вам платят за путешествия и, возможно, за разгадывание старой головоломки, если вам так хочется. Тебе никогда не хотелось уйти отсюда?

Си всегда хотела уйти отсюда.

Си не могла думать. Не прямо сейчас. — Я только что потеряла бабушку, — сказала си, опять наворачиваясь слезами, се не знаю откуда. «И у меня был ужасный шок. Я иду в свою комнату. Если . . ». Сие посмотрела Земилю прямо в глаза. — Если это все еще моя комната?

— Конечно, — сказал Земиль.

Энаэ не ожидала такого легкого согласия. Бабушка никогда бы не потерпела, чтобы она вел себя так высокомерно. Но что еще оставалось делать? Бабушки больше не было. Си моргнула, вздохнула. Другой. — Если бы ваши люди были так любезны, принесли бы мне туда обед и кофе. Смешно, сие все еще держала в руках бутерброды, которые ему передал слуга, но сие даже представить себе не могла, что съест их.

Выдержка перевод: Словарь и онлайн перевод на английский, русский, немецкий, французский, украинский и другие языки

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх